Foreninger

Nyksund har bare ca 20 fastboende, men aktivitetsnivået er høyt. Det fins 6 ulike foreninger og sammenslutninger som kanaliserer energi og interesse for ulike sider ved Nyksund-samfunnet:

Nyksund Vel – medlemsforening for alle med bo-tilknytning til Nyksund. Kontaktperson: Line Tobiassen, tlf 93 89 42 64

Zoar Bedehusforening – medlemsforening som eier det gamle kapellet i Nyksund. Kontaktperson: May-Ann Vottestad, tlf 91 86 41 00

Nyksund Vannverk – medlemsforening som administrerer det lokale private vannverket, lokalisert i Skåltofta. Vannet til Nyksundsamfunnet hentes fra vannene i Nyksunddalen og renses i eget renseanlegg. Kontaktperson: Atle Valland, tlf 99 22 12 34

Nyksund Gårdeierforening – medlemsforening som organiserer eiendomsbesittere i Nyksund. Kontaktperson: Carl Bjarne Christiansen, tlf 90 54 54 66

Nyksund Båtforening – medlemsforening for andelshavere i småbåthavna i Nyksund. Kontaktperson: Ruth Anne Steffensen, tlf 92 60 72 90

Bedriftsnettverket i Nyksund – samling av en del av næringsvirksomhetene i Nyksund, med siktemål å utvikle samarbeid og markedsføring. Kontaktperson: Ssemjon Gerlitz, tlf 95 86 38 66