Om Nyksund

Nyksund har i dag ca. 20 fastboende og mer enn 10 ulike virksomheter, mange av dem i drift gjennom hele året. På kartet nedenfor vises de ulike virksomhetene som er åpne i sommersesongen.

 

Se ellers fanene nedenfor for info 🙂