En annen verden

Det internasjonale studentprosjektet, som ble til ved Technische Universität i Berlin, sto for nybrottsarbeid innenfor en flere fagfelt, både miljøteknikk, pedagogikk, arkitektur og fredsarbeid. Mellom 1983 og 1992 var rundt 3000 ungdommer, fra en rekke land, involvert i prosjektet – de fleste fra Tyskland og Danmark.

Nyksund – Ei reise fra steinalder til fraflytninga

Atle Arnulfson Valland, Delpen forlag 2018 Den eldre historia for Nyksund får en kort men konsis omtale. Gulltida for vintersildefiskeriet i 1860 0g 1870 årene i ytre Vesterålen er utførlig beskrevet. Vi følger mange av slektene som bodde der ute. Også de som flyttet dit fra andre steder i Norge for å finne et levebrød. […]

Gjeldende måned