I storm og stille

Bli med på en personlig vandring gjennom værret, der din interesse utgjør rammen omkring en samtale om tid og sted, folk og historie.

Rune Mikkelborg er kunst- og kulturformidler, entusiastisk bosatt i Nyksund siden 2002. Han har vært med på å arrangere en rekke festivaler, konserter og utstillinger gjennom årene, synger og spiller ofte og gjerne sammen med sin kone, fiolinist og pianist Christina Schmailzl.

Opplegget er veldig fleksibelt, og kan inkludere kulturinnslag eller inngå i en større sammenheng, helt avhengig av deres ønsker og behov.

Ta kontakt på telefon 95113048 eller mail rune@nyksund.no for mer informasjon eller avtale.