Konserter i Nyksund Brygge

Konsertlokale med flygel og plass for omkring 100 gjester.

Konserter, egen annonsering på «Nyksund Brygge» FB side, samt egen nettside.