Nyksund – Ei reise fra steinalder til fraflytninga

Atle Arnulfson Valland, Delpen forlag 2018

Den eldre historia for Nyksund får en kort men konsis omtale. Gulltida for vintersildefiskeriet i 1860 0g 1870 årene i ytre Vesterålen er utførlig beskrevet. Vi følger mange av slektene som bodde der ute. Også de som flyttet dit fra andre steder i Norge for å finne et levebrød. Vi får innføring i fiskeriet og om hvordan nye båttyper skapte sentralisering av bosetningsmønstret. Nyksund-havna og Havnevesenets store innsats for befolkninga har også sin plass. Her finnes den eneste fullstendige beskrivelsen av husene og fiskebrukene som forsvant ved brannen i 1934. Boka er gjennomillustrert med mange bilder som ikke før har blitt vist for offentligheten.